II Centralne Obchody Święta

Polskich Dzieci Wojny

7 MAJA 2019 R. GODZ. 11:00

pod Pomnikiem Pękniętego Serca

w parku Szarych Szeregów

przy zbiegu ulic Brackiej i Staszica w Łodzi
ZAPROSZENIE

W imieniu organizatorów i własnym Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Alicja Kaczorowska zaprasza wszystkich Mieszkańców Łodzi i całej Polski na II Centralne Obchody Święta Polskich Dzieci Wojny, które odbędą się w Łodzi 7 maja 2019 roku o godzinie 11.00 pod Pomnikiem "Pękniętego Serca" w Parku im. Szarych Szeregów.

 

 

 

 

Program Uroczystości

Rozpoczęcie godz. 11:00

1.  Wprowadzenie sztandarów

2.  Powitanie gości – Pani Alicja Kaczorowska i Pan Adam Barczyński

3.  Hymn Państwowy w wykonaniu orkiestry WP

4.  Wprowadzenie historyczne – tekst poetki Jolanty Sowińskiej-Gogacz, czyta Mirosława Marcheluk polska aktorka teatralna i filmowa

5.  Modlitwa międzywyznaniowa pod przewodnictwem Abp. Seniora Archidiecezji Łódzkiej Władysława Ziółka

6.  Przemówienia i adresy

a.  Alicja Kaczorowska – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

b. Minister Jan Józef Kasprzyk szef UdKiOR/przedstawiciel

c.  Ministrowie: Joanna Kopcińska i Witold Waszczykowski

d. Zbigniew Rau Wojewoda Łódzki

e.  Grzegorz Schreiber Marszałek Województwa Łódzkiego

f.  Grzegorz Wojciechowski Wicemarszałek Województwa Łódzkiego – dziecko polskich dzieci wojny

g. Grzegorz Wierzchowski Łódzki Kurator Oświaty

h. Adam Barczyński Wiceprezes ZG SDW w Polsce

i.  Augustyn Wiernicki – przewodniczący Związków i Stowarzyszeń dzieci Wojny

j.  Mówcy według zgłoszonej listy i adresy

7.  Hymn Dzieci Wojny w wykonaniu uczniów SP nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Wojny

8.  Zapalenie zniczy, złożenie kwiatów / według listy

9.  Apel poległych WP i salwa honorowa WP

10.    Rota w wykonaniu orkiestry WP

11.    Wyprowadzenie sztandarów

 

* Uroczystość rozpoczyna i kończy wiersz Adama Asnyka „Jednego Serca” w wykonaniu Czesława Niemena

 

 

***

 

Alicja Kaczorowska

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

II Centralnych Obchodów Święta Polskich Dzieci Wojny

Poseł na Sejm RP

90-418 Łódź, Al. Kościuszki 39
(42) 207 13 20

506 799 048, 506 799 046
alicjakaczorowska19@wp.pl